ناک NC1900 مینی پی سی نوع: محصولات
NUC مینی پی سی ناک نیاکو با پردازنده intel j1900 کوچکی، زیبایی و کیفیت را برای کاربر به ارمغان می آورد . ابعاد : 11.8x11.8x5.15  
ناک NC4010 مینی پی سی نوع: محصولات
NUC مینی پی سی ناک نیاکو با پردازنده intel core i3 4010 U کوچکی، زیبایی و کیفیت را برای کاربر به ارمغان می آورد . ابعاد : 11.8x11.8x5.15