تین کلاینت NC36 نوع: محصولات
تین کلاینت و مینی پی سی NC36 با پردازنده Intel core i3نسل 6 با سرعت  2.3GHz این دستگاه یک کامپیوتر شخصی (PC) کامل با قابلیت نصب  سیستم عامل ویندوز فول و کار در حالت شبکه یا به تنهایی است. 
تین کلاینت NC55 نوع: محصولات
تین کلاینت و مینی پی سی NC55 با پردازنده Intel core i5نسل 5 با سرعت  2.7GHz این دستگاه یک کامپیوتر شخصی (PC) کامل با قابلیت نصب  سیستم عامل ویندوز فول و کار در حالت شبکه یا به تنهایی است. 
تین کلاینت NC56 نوع: محصولات
تین کلاینت و مینی پی سی NC56 با پردازنده Intel core i5نسل 6 با سرعت  2.8GHz این دستگاه یک کامپیوتر شخصی (PC) کامل با قابلیت نصب  سیستم عامل ویندوز فول و کار در حالت شبکه یا به تنهایی است. 
تین کلاینت NC37 نوع: محصولات
تین کلاینت و مینی پی سی NC37 با پردازنده Intel core i3نسل 7 با سرعت  2.3GHz این دستگاه یک کامپیوتر شخصی (PC) کامل با قابلیت نصب  سیستم عامل ویندوز فول و کار در حالت شبکه یا به تنهایی است. 
تین کلاینت NC57 نوع: محصولات
تین کلاینت و مینی پی سی NC57 با پردازنده Intel core i5نسل 7با سرعت  این دستگاه یک کامپیوتر شخصی (PC) کامل با قابلیت نصب  سیستم عامل ویندوز فول و کار در حالت شبکه یا به تنهایی است. 
تین کلاینت NC76 نوع: محصولات
تین کلاینت و مینی پی سی NC76 با پردازنده Intel core i7نسل 6  این دستگاه یک کامپیوتر شخصی (PC) کامل با قابلیت نصب  سیستم عامل ویندوز فول و کار در حالت شبکه یا به تنهایی است.