نمایشگر 21 اینچ نوع: محصولات
نمایشگر رایانه 21.5 اینچ  پنل IPS
نمایشگر 27 اینچ نوع: محصولات
نمایشگر رایانه 27اینچ  پنل IPS