PC Mover، راه حل انتقال داده ها از رایانه قدیمی به رایانه جدید.
انتقال داده ها از رایانه (کامپیوتر) قدیمی به رایانه جدید، بزرگترین مشکل هنگام خرید رایانه جدید است. ممکن است در روز اول تمامی اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده باشید ولی بعد از مدتی متوجه شوید که باز هم داده هایی وجود دارند که آنها را منتقل نکرده اید... ادامه
رونمایی از پهپاد فیس بوک
فیس بوک از اولین هواپیمای بدون سرنشین خورشیدی خود که ارائه دهنده اینترنت در نقاط دور افتاده است، رونمایی کرد. به گزارش گاردین، این هواپیما که "آکیلا" نام دارد، میتواند تا 3ماه بدون فرود آمدن پرواز کند و بوسیله لیزر، داده های اینترنتی را به آنتن هایی که در روی زمین نصب شده اند ارسال کند. هدف فیس بوک امکان دسترسی مناطق دورافتاده به اینترنت است.